ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Αγαπητοί πολύτεκνες και πολύτεκνοι γονείς.

Ο Σύλλογος Πολυτέκνων Νομού Ηρακλείου συνεχίζει τις προσπάθειες με οποιοδήποτε μέσο διαθέτει, να ενημερώνει και να παρεμβαίνει με τρόπο ώστε να αναδεικνύει και να προβάλλει τις προτάσεις και τα αιτήματα των πολυτέκνων που συμβάλλουν στην επίλυση του δημογραφικού προβλήματος και στην αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας.

Το ΔΣ του Συλλόγου, μέσα στα πλαίσια της ενημέρωσης, δημιούργησε ιστοσελίδα-blog στο διαδίκτυο, για την ηλεκτρονική επικοινωνία με τα μέλη του Συλλόγου, ώστε να ανταλλάσουμε απόψεις και προτάσεις και να διαμορφώνουμε αιτήματα, που με τη συνεργασία σας θα προωθούνται στους αρμόδιους φορείς της πολιτείας, για τη στήριξη και ενίσχυση της πολύτεκνης οικογένειας.

Ο Σύλλογος πολυτέκνων Νομού Ηρακλείου με το βλέμμα στραμμένο στο δημογραφικό πρόβλημα προτείνει μέτρα που πρέπει να παρθούν, ώστε να αλλάξει η αντίληψη και νοοτροπία των νέων για δημιουργία οικογένειας και τη στήριξη των ήδη πολύτεκνων οικογενειών:

1. Από την τοπική Αυτοδιοίκηση όλοι οι Δήμοι να προχωρήσουν στη μείωση ή απαλλαγή από δημοτικά τέλη και φόρους στις πολύτεκνες οικογένειες.
2. Να δοθεί σημαντική αύξηση στο ποσό του επιδόματος και της σύνταξης που χορηγείται στην πολύτεκνη μητέρα.
3. Να χορηγείται πλήρης σύνταξη στην πολύτεκνη μητέρα μετά από 15 ετή πραγματική υπηρεσία σε εργασία, χωρίς όριο ηλικίας.
4. Να ρυθμιστεί η χορήγηση των αναδρομικών που δικαιούνται οι μητέρες στις οποίες είχε διακοπεί η καταβολή του επιδόματος της σύνταξης μετά την έκδοση της υπ.αριθμ. 1095/2001 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Επίσης τη χορήγηση σύνταξης και στον χήρο πολύτεκνο που έπαιρνε η αποθανούσα σύζυγος.
5. Χορήγηση στέγης ή άτοκο δάνειο στο ύψος της αγοραζόμενης ή αναγειρόμενης κατοικίας στις πολύτεκνες οικογένειες για πρώτη κατοικία.
6. Οι φοιτητές οι οποίοι προέρχονται από πολύτεκνες οικογένειες να φοιτούν στις αντίστοιχες σχολές ΑΕΙ και ΤΕΙ στον τόπο των συμφερόντων τους χωρίς περιορισμούς.
7. Χορήγηση άτοκων δανείων σε παιδιά που σπουδάζουν και η αποπληρωμή τους να γίνεται όταν ενταχθούν στην αγορά εργασίας.
8. Στα παιδιά των πολυτέκνων κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής θητείας να χορηγείται επίδομα στράτευσης που να ανέρχεται στο ύψος του βασικού μισθού ανειδίκευτου εργάτη.
9. Υποχρεωτική τοποθέτηση ενός παιδιού πολύτεκνης οικογένειας στο Δημόσιο ή στις δημόσιες επιχειρήσεις.
10. Χορήγηση άτοκου δανείου για απόκτηση στέγης σε νέα ζευγάρια και με την απόκτηση του τρίτου παιδιού να χαρίζεται το υπόλοιπο του δανείου.
11. Κίνητρα και επιδοτήσεις σε νέα ζευγάρια για εργασία ή για άνοιγμα δίκης τους επιχείρησης μετά την απόκτηση παιδιών.
12. Όταν εργάζονται και οι δυο γονείς, πλήρης κάλυψη των εξόδων των παιδιών για παιδικούς σταθμούς.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ
Παρασύρης Γεώργιος