Παρέμβαση Συλλόγου Πολυτέκνων Νομού Ηρακλείου στον Υπ.Υγείας και τα μέλη της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής

Ο Σύλλογος Πολυτέκνων Νομού Ηρακλείου, συνεχίζοντας τις παρεμβάσεις του για την ανάδειξη και επίλυση των προβλημάτων και των ζητημάτων που απασχολούν τους πολύτεκνους, με επιστολή που απέστειλε προς τους βουλευτές-μέλη της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής, και η οποία κοινοποιήθηκε και στον Υπ.Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, τους ζητάει να παρέμβουν κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόμου "Ρύθμιση όρων απασχόλησης των Νοσοκομειακών Ιατρών του ΕΣΥ" που θα γίνει στις 18 και 19 Φεβρουαρίου, στα παρακάτω ζητήματα:

- Όσον αφορά το άρθρο 16 του Ν.3454/2006 περί παρακράτησης από τον ΟΓΑ ποσού που αφορά συνδρομή προς τα σωματεία των πολυτέκνων, ζητάει να παρακρατείται από τον ΟΓΑ η συνδρομή όχι μόνο από το πολυτεκνικό επίδομα αλλά και από τη σύνταξη που παίρνουν οι πολύτεκνες οικογένειες και να καταβάλλεται στα σωματεία τους μέσω της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ).
Μέχρι και σήμερα, η καταβολή της συνδρομής γίνεται από τους ίδιους στα κατά τόπους γραφεία των Συλλόγων, επομένως μία τέτοια εξέλιξη θα οδηγήσει στην μείωση της ταλαιπωρίας που δημιουργεί η υποχρεωτική προσέλευση των πολυτέκνων για το σκοπό αυτό.

- Ό Σύλλογος ζήτησε ακόμη και τη λήψη πρωτοβουλίας από την κυβέρνηση για νομοθετική ρύθμιση σχετικά με το θέμα της χορήγησης της ισόβιας σύνταξης της πολύτεκνης μητέρας, στον χήρο πατέρα μετά τον θάνατό της, όπως αναφέρεται σε Άπαντήσεις σχετικών Ερωτήσεων που έχουν κατατεθεί στη Βουλή, αλλά και για το μείζον θέμα της χορήγησης των αναδρομικών οικογενειακών επιδομάτων περιόδου 1997-2001, σύμφωνα με τις αποφάσεις του ΣτΕ 1095/2001 και 2972/2001.

Ο Σύλλογος Πολυτέκνων Νομού Ηρακλείου θα συνεχίσει με τον ίδιο ζήλο τις παρεμβάσεις του προς την Πολιτεία, με γνώμονα πάντα την προάσπιση των δικαιωμάτων των πολυτέκνων, ενώ ενόψει της ετήσιας έκθεσης που υποβάλλεται κάθε χρόνο προς στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, έχει ήδη συγκεντρώσει και ετοιμάσει προτάσεις και θέσεις των μελών του, για την πολιτική στήριξη των πολύτεκνων οικογενειών, τις οποίες και θα αποστείλει σύντομα προς διαβούλευση.

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου
Ο ΠρόεδροςΓ.Παρασύρης

Ο Γεν.Γραμματέας
Μ.Μακρύγιωργάκης