Επιστολή προς τον Υπ.Παιδείας για το θέμα των μεταγραφών των φοιτητών-παιδιών πολυτέκνων που προέρχονται από ΤΕΕ και Εσπερινά Λύκεια

ΠΡΟΣ: Αξιότιμο Υπουργό
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
Κύριο Στυλιανίδη Ευριπίδη


ΘΕΜΑ: Μετεγγραφές πολυτέκνων που προέρχονται από Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια (ΤΕΕ) και Εσπερινά Γενικά Λύκεια.


Κύριε Υπουργέ,

Ο Σύλλογος Πολυτέκνων Νομού Ηρακλείου με γνώμονα πάντα το συμφέρον των πολυτέκνων και λαμβάνοντας υπόψη τα παράπονα και τα δίκαια αιτήματα τους, προσπαθεί να τα προωθήσει στην Πολιτεία και στους αρμόδιους φορείς για ενημέρωση αλλά και από κοινού προσπάθεια για την επίλυσή τους.
Ένα δίκαιο αίτημα που απασχολεί πολλές πολύτεκνες οικογένειες και τα μέλη τους, είναι το ζήτημα των μετεγγραφών των φοιτητών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) οι οποίοι προέρχονται από ΤΕΕ και εσπερινά λύκεια.
Ως γνωστόν, σύμφωνα με το άρθρο 14, παρ.4, του νόμου 3404/2005 δεν επιτρέπεται η μετεγγραφή τους από Τμήματα ΑΕΙ ή ΤΕΙ άλλης πόλης σε αντίστοιχα Τμήματα που υπάρχουν στο πλησιέστερο τόπο κατοικίας τους.
Θεωρούμε άδικη την αντικατάσταση της παραγράφου 11 του άρθρου 1 ν.3282/2004 που δεν εξαιρούσε τους φοιτητές που προερχόταν από ΤΕΕ και Εσπερινά λύκεια από το δικαίωμα των μετεγγραφών.
Γνωρίζουμε τα οικονομικά προβλήματα των πολύτεκνων οικογενειών, αφού αδυνατούν να αντεπεξέλθουν στις δυσκολίες και τα οικογενειακά βάρη, ενώ είναι γνωστό ότι η επιβάρυνση του κόστους σπουδών ενός μέλους της οικογένειας σε άλλη πόλη, μακριά από τον τόπο κατοικίας, είναι ιδιαίτερα σημαντική. Θεωρούμε, επίσης, ότι πρέπει να δίνονται κίνητρα και παροχές από την Πολιτεία στα παιδιά των πολυμελών οικογενειών, ώστε να μπορούν να συμμετέχουν σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.

Κύριε Υπουργέ,

Γνωρίζοντας τις καλές προθέσεις που έχετε για την επίλυση πολλών προβλημάτων που αντιμετωπίζει η Παιδεία, θα παρακαλούσαμε να επανεξετάσετε με δέουσα προσοχή το θέμα των μετεγγραφών των σπουδαστών πολυτέκνων που προέρχονται από ΤΕΕ και Εσπερινά λύκεια, ώστε να μπορούν να φοιτούν σε σχολές στο πλησιέστερο σημείο κατοικίας και διαμονής τους χωρίς να επωμίζονται πρόσθετα βάρη.

Με εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Γιώργος Παρασύρης

Ο Γεν.Γραμματέας Εμμανουήλ Μακρυγιωργάκης