Νέα σύνθεση του ΔΣ του Συλλόγου Πολυτέκνων Νομού Ηρακλείου, ύστερα από τις εκλογές της 7ης και 8ης Δεκεμβρίου 2008

Πρόεδρος: Παρασύρης Γεώργιος
Α' Αντιπρόεδρος: Λαγογιάννης Ιωάννης
Β' Αντιπρόεδρος: Παρασύρη-Φωτάκη Μαρία
Γεν.Γραμματέας: Μακρυγιωργάκης Εμμανουήλ
Ταμίας: Μπικάκης Νικόλαος
Αναπληρωτής ταμίας: Μαθιουδάκης Γεώργιος
Μέλη: Νησωτάκης Χαράλαμπος, Βασιλειάδης Γεώργιος, Καλλιγιαννάκης Μιχαήλ, Διβινής Νικόλαος