Στόχοι και επιδιώξεις του Συλλόγου μας

Ο Σύλλογος Πολυτέκνων Νομού Ηρακλείου αγωνίζεται:

Για την προάσπιση του θεσμού της οικογένειας.

Γιατί πιστεύει ότι η οικογένεια:
- Είναι θεσμός ιερός με υψηλή αποστολή.
- Αποτελεί το εργαστήριο όπου σφυρηλατούνται οι χαρακτήρες.
- Διαμορφώνει και καταρτίζει τους αυριανούς τίμιους πολίτες.
- Είναι το κύτταρο που στηρίζει την κοινωνία και εξασφαλίζει υγεία στο κοινωνικό σύνολο.
- Είναι ο χώρος που καλλιεργούνται όλες οι αρετές και ιδιαίτερα αυτή της αγάπης.

Για την υλική και ηθική πρόοδο και προαγωγή των πολυτέκνων.

Γιατί θεωρεί ότι οι πολύτεκνοι:
- Είναι οι αιμοδότες της Ελλάδος.
- Δεν αντιμετωπίζονται πάντα με την προσοχή που επιβάλλεται από την πολιτεία.
- Δεν απολαμβάνουν ίσης φορολογικής μεταχείρισης με τους αγάμους.
- Στηρίζουν με προσωπικές θυσίας και στερήσεις το Έθνος.

Γιατί θέλει και επιθυμεί:

- Το ξαναζωντάνεμα της Ελλάδος.
- Να ακούει χαρούμενες παιδικές φωνές.
- Να βλέπει τη ζωή να αναπτύσσεται και να μεγαλώνει.
- Να αισθάνεται ότι υπάρχει ελπίδα.
- Να νοιώθει ότι ο τόπος έχει μέλλον και προοπτική.